Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Помощ

Veren

1 Но няма да остане мрак на измъчената земя, както в предишните времена, когато унижи земята Завулон и земята Нефталим; в последните времена ще направи славен пътя на морето, отвъд Йордан, Галилея езическа.
2 Народът, който ходи в тъмнина, видя голяма светлина; над онези, които живееха в земя на смъртна сянка, осия светлина.
3 Умножил си народа, увеличил си радостта му; радват се пред Теб, както се радват при жетва, както се радват, когато делят плячка.
4 Защото Ти си строшил тежкия им ярем, тоягата на плещите им, бича на угнетителя им, както в деня на Мадиам.
5 Защото всяко оръжие на воюващия в битката, и облеклото, оваляно в кръв, ще бъдат за изгаряне, за храна на огъня.
6 Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; и управлението ще бъде на рамото Му; и Името Му ще се нарече: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира.
7 Разширяващата се власт и мирът няма да имат край на престола на Давид и над неговото царство, за да го утвърди и поддържа чрез правосъдие и чрез правда, отсега и до века. Ревността на ГОСПОДА на Войнствата ще извърши това.
8 Господ изпрати слово на Яков и то връхлетя върху Израил.
9 И целият народ ще го познае – Ефрем и жителите на Самария, които гордо и с надменно сърце казват:
10 Кирпичите паднаха, но ще съградим с дялани камъни; черниците бяха изсечени, но ще ги заменим с кедри.
11 Затова ГОСПОД ще издигне срещу него противниците на Расин и ще подбуди неприятелите му –
12 Арам отпред и филистимците отзад. И те ще поядат Израил с цяла уста. При всичко това гневът Му не се отвърна и ръката Му е още простряна.
13 Но народът не се връща към Този, които го поразява, и не търси ГОСПОДА на Войнствата.
14 Затова ГОСПОД ще отсече от Израил глава и опашка, палмов клон и тръстика в един ден.
15 Старецът и високопоставеният – той е главата; а пророкът, който поучава лъжа – той е опашка.
16 Защото водачите на този народ го заблуждават, и водените от тях биват погълнати.
17 Затова Господ няма да се зарадва на юношите им и няма да се смили за сирачетата и вдовиците им – понеже всичките са лицемери и злодеи, и всяка уста говори безумие. При всичко това гневът Му не се отвърна и ръката Му е още простряна1.
18 Защото беззаконието изгаря като огън, който пояжда тръни и бодили и пламти в горските гъсталаци и те се издигат като стълб от дим.
19 От яростта на ГОСПОДА на Войнствата земята се запали и народът стана като храна за огън. Никой не щади брат си –
20 граби отдясно, но гладува, яде наляво, но не се насища! Всеки ще яде плътта на ръката си:
21 Манасия – Ефрем и Ефрем – Манасия, и те заедно ще бъдат против Юда. При всичко това гневът Му не се отвърна и ръката Му е още прострянаст. 12;.
1 ст. 12;
© 2016 ERF Medien