Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Помощ

Veren

1 И ГОСПОД ми каза: Вземи си една голяма дъска и напиши на нея четливо: За Махер-Шалал-Хаш-Баз1.
2 И аз си взех верни свидетели, свещеника Урия и Захария, сина на Еверехия.
3 И се приближих при пророчицата и тя забременя и роди син. И ГОСПОД ми каза: Наречи го Махер-Шалал-Хаш-Баз;
4 защото преди да се научи момчето да вика: Татко мой! – и: Майко моя! – богатството на Дамаск и плячката на Самария ще бъдат занесени пред асирийския цар.
5 И ГОСПОД продължи да ми говори и каза:
6 Понеже този народ презря тихо течащите води на Силоам и се радва на Расин и на сина на Ромелия,
7 затова, ето, ГОСПОД довежда върху тях силните и големи води на реката Ефрат, асирийския цар и цялата му слава. И той ще излезе от всичките си корита и ще прелее над всичките си брегове.
8 Ще нахлуе в Юда, ще залее и ще наводни, ще стигне до гуша, и разперените му криле ще изпълнят ширината на земята ти, Емануиле.
9 Съюзете се народи, бъдете съкрушени! И чуйте всички от далечините на земята! Опашете се и бъдете съкрушени! Опашете се и бъдете съкрушени!
10 Кройте план, но той ще се осуети; говорете дума, но тя няма да стане, защото Бог е с нас.
11 Защото така ми говори ГОСПОД, като ръката Му ме сграбчи, като ме научи да не ходя в пътя на този народ и каза:
12 Не наричайте заговор всичко, което този народ нарича заговор; и от това, от което те се боят, не се бойте и не треперете.
13 ГОСПОДА на Войнствата – Него осветете, от Него се бойте и от Него треперете.
14 И Той ще бъде за светилище, но и за камък на препъване и за канара на съблазън за двата израилеви дома, за мрежа и за примка на ерусалимските жители.
15 И мнозина от тях ще се спънат, ще паднат и ще бъдат съкрушени, ще се впримчат и ще бъдат уловени.
16 Вържи свидетелството, запечатай закона между учениците Ми.
17 И аз ще чакам ГОСПОДА, който крие лицето Си от якововия дом, и на Него ще се надявам.
18 Ето, аз и децата, които ми е дал ГОСПОД за знамения и за чудеса в Израил от ГОСПОДА на Войнствата, който обитава на хълма Сион.
19 И когато ви кажат: Допитвайте се до медиумите и до спиритистите, които шепнат и мърморят, отговорете: Не трябва ли един народ да се допита до своя Бог? Да се допита ли до мъртвите за живите?
20 Да се върнат при закона и свидетелството! Ако не говорят според това слово, наистина няма за тях зазоряване.
21 И ще минат през тази земя тежко притискани и изгладнели; и когато огладнеят, ще негодуват и ще злословят царя си и Бога си. И ще погледнат нагоре,
22 после ще се взрат в земята, и ето, скръб и тъмнина, и мъчителен мрак, и ще бъдат отхвърлени във тъмнината.
1 Бърза грабеж, тича плячка
© 2016 ERF Medien