Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Помощ

Veren

1 Стани, свети, защото дойде светлината ти и славата ГОСПОДНА те осия.
2 Защото, ето, тъмнина покрива земята и мрак – племената; а над теб ще осияе ГОСПОД и славата Му ще се яви над теб.
3 И народите ще дойдат при светлината ти, и царете – при сиянието на зората ти.
4 Повдигни очите си наоколо и виж – те всички се събират, идват при теб. Синовете ти ще дойдат отдалеч и дъщерите ти ще бъдат носени на ръце.
5 Тогава ще видиш и ще засияеш; ще затрепти, ще се разшири сърцето ти, защото изобилието на морето ще се обърне към теб, богатствата на народите ще дойдат при теб.
6 Множество камили ще те покрият, мадиамските и гефаските едногърби камили. Те всички ще дойдат от Сава, ще донесат злато и тамян и ще прогласят славословията на ГОСПОДА.
7 Всичките кидарски стада ще се съберат при теб, наваиотските овни ще ти служат; ще се принасят на олтара Ми за благоугодна жертва. И Аз ще прославя славния Си дом.
8 Кои са тези, които летят като облак и като гълъби към прозорците си?
9 Защото островите се надяват на Мен и тарсийските кораби са начело, за да доведат отдалеч синовете ти и среброто им и златото им с тях – за Името на ГОСПОДА, твоя Бог, и Светия Израилев, защото те прослави.
10 И чужденци ще съградят стените ти и царете им ще ти служат; защото в гнева Си те поразих, но в благоволението Си се смилих над теб.
11 И портите ти ще бъдат постоянно отворени, денем и нощем няма да се затварят, за да се внася в теб богатството на народите и докараните им царе.
12 Защото онзи народ и царство, които не биха ти служили, ще погинат; тези народи ще бъдат напълно изтребени.
13 Славата на Ливан ще дойде при теб, елха, явор и кипарис заедно, за да украсят мястото на светилището Ми; и Аз ще прославя мястото на краката Си.
14 И ще дойдат приведени при теб синовете на твоите потисници и всички, които са те презирали, ще се поклонят до стъпалата на краката ти и ще те наричат град на ГОСПОДА, Сион на Светия Израилев.
15 Вместо това, че бе оставен и намразен и никой не минаваше през теб, ще те направя вечно величие, радост от поколение в поколение.
16 Ще сучеш млякото на народите, да, ще сучеш от гърдите на царе; и ще познаеш, че Аз, ГОСПОД, съм твоят Спасител и твоят Изкупител, Силният Яковов.
17 Вместо бронз ще донеса злато и вместо желязо ще донеса сребро, и вместо дърво – бронз, и вместо камъни – желязо. И ще сложа мира за твой надзирател и правдата – за твои началници.
18 Няма вече да се чува насилие в земята ти, опустошение и разорение в пределите ти; а ще наречеш стените си Спасение и портите си – Хваление.
19 Няма вече слънцето да ти бъде светлина денем, нито луната да ти свети със сиянието си, а ГОСПОД ще ти бъде вечна светлина и твоят Бог ще бъде славата ти.
20 Слънцето ти няма вече да залезе и луната ти няма да се скрие, защото ГОСПОД ще ти бъде вечна светлина и дните на жалеенето ти ще свършат.
21 И народът ти – те всички ще бъдат праведни, ще притежават вечно земята; те са клонче от Моите насаждения, дело на Моите ръце, за да се прославям.
22 Най-малкият ще стане хиляда и най-слабият – силен народ. Аз, ГОСПОД, ще ускоря това на времето му.
© 2016 ERF Medien