Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Помощ

Veren

1 В годината, в която тартанът1 дойде в Азот, когато го изпрати асирийският цар Саргон и той воюва против Азот и го превзе,
2 в това време ГОСПОД говори чрез Исая, сина на Амос, като каза: Иди, разпаши вретището от слабините си и събуй сандалите си от краката си. И той направи така и ходеше гол и бос.
3 И ГОСПОД каза: Както слугата Ми Исая ходи гол и бос три години за знамение и предвещание против Египет и против Етиопия,
4 така асирийският цар ще отведе египетските пленници и етиопските заточеници, млади и стари, голи и боси, и с голи задници за срам на Египет.
5 Тогава те ще се разтреперят и засрамят за Етиопия – упованието си, и за Египет – хвалбата си.
6 И жителите на тази крайбрежна страна ще кажат в онзи ден: Ето, такава е надеждата ни, към която прибягнахме за помощ, за да се избавим от асирийския цар! А ние как ще се спасим?
1 асирийска титла за главнокомандващ
© 2016 ERF Medien