Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Помощ

Veren

1 Словото, което се откри на Исая, сина на Амос, за Юда и Ерусалим:
2 В последните дни хълмът на дома ГОСПОДЕН ще се утвърди на върха на планините и ще се възвиси над хълмовете, и всичките народи ще се стичат на него.
3 И много народи ще отидат и ще кажат: Елате, да се изкачим на хълма ГОСПОДЕН, в дома на Якововия Бог! Той ще ни научи на пътищата Си, и ще ходим в пътеките Му. Защото от Сион ще излезе поучението и словото ГОСПОДНО – от Ерусалим.
4 Бог ще съди между народите и ще отсъжда между много племена. И те ще изковат мечовете си на плугове и копията си – на сърпове. Народ против народ няма да вдигне меч и няма вече да се учат на война.
5 Елате, доме яковов, и нека ходим в светлината на ГОСПОДА!
6 Да, Ти си оставил народа Си, дома на Яков, защото те се напълниха с учения от изток и станаха гадатели като филистимците, и направиха завет с децата на чужденците.
7 И земята им се напълни със сребро и злато и няма край на съкровищата им. Земята им се напълни с коне и няма край на колесниците им.
8 И земята им се напълни с идоли, поклониха се на делата на ръцете си, на онова, което самите им пръсти направиха.
9 И приведе се обикновеният човек и сниши се издигнатият мъж; затова ти няма да им простиш.
10 Влез в скалата и се скрий в пръстта поради страха от ГОСПОДА и пред славата на Неговото величие!
11 Гордите очи човешки ще се унижат и човешкото високоумие ще се сниши, а само ГОСПОД ще се възвиси във онзи ден.
12 Защото Денят на ГОСПОДА на Войнствата ще бъде против всеки горделив и надменен човек и против всичко, което се надига – за да се сниши1
13 против всичките ливански кедри, високи и издигнати, и против всичките васански дъбове,
14 против всичките високи планини, и против всички извисени хълмове,
15 и против всяка издигната кула, и против всяка укрепена стена,
16 и против всичките тарсийски кораби, и против всички приятни на глед произведения.
17 Гордостта човешка ще се приведе и човешката надменност ще се унижи, а само ГОСПОД ще се възвиси във онзи денст. 11;.
18 И идолите съвсем ще изчезнат.
19 И хората ще влязат в пещерите на скалите и в дупките в пръстта поради страха от ГОСПОДА и пред славата на Неговото величие, когато стане, за да разтресе земята.
20 В онзи ден човек ще хвърли на къртиците и прилепите сребърните си идоли и златните си идоли, които му бяха направени, за да се кланя,
21 за да влезе в проломите на канарите и в пукнатините на скалите поради страха от ГОСПОДА и пред славата на Неговото величие, когато стане, за да разтресе земятаст. 19;.
22 Оставете се от човека, в чиито ноздри е диханието му, защото за какво се счита той?
1 ст. 11;
© 2016 ERF Medien