Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Помощ

Veren

1 И ще кажеш в онзи ден: Ще Те славя ГОСПОДИ, защото ми се разгневи Ти, но гневът Ти се отвърна и Ти ме утеши.
2 Ето, Бог ми е спасение – ще се уповавам и няма да се боя, защото сила моя и песен моя е Господ БОГ и Той стана мое спасение.
3 И с веселие ще гребете вода от изворите на спасението.
4 И ще кажете във онзи ден: Славете ГОСПОДА, призовете Името Му, изявете сред народите делата Му, напомняйте, че Името Му е възвишено.
5 Пейте псалми на ГОСПОДА, защото извърши велики дела – нека бъде познато това по цялата земя.
6 Извикай и ликувай, сионска жителко, защото Светият Израилев е велик сред теб!
© 2016 ERF Medien