Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Помощ

Veren

1 В онзи ден ще се отвори извор за Давидовия дом и за ерусалимските жители за очистване от грях и нечистота.
2 И в онзи ден, заявява ГОСПОД на Войнствата, ще отсека имената на идолите от земята и няма да се помнят вече; и пророците, и духа на нечистотата ще махна от земята.
3 И ако някой още пророкува, тогава баща му и майка му, които са го родили, ще му кажат: Няма да живееш, защото говориш лъжа в Името на ГОСПОДА! И баща му и майка му, които са го родили, ще го прободат, когато пророкува.
4 И в онзи ден пророците ще се посрамят – всеки от видението си, когато е пророкувал – и няма да обличат козинява дреха, за да заблуждават.
5 И ще каже: Не съм пророк, аз съм мъж земеделец, защото човек ме е купил от младостта ми.
6 И ако някой му каже: Какви са тези рани сред ръцете ти? – ще отговори: Защото ме биха в дома на приятелите ми.
7 Меч, събуди се против пастира Ми, против мъжа, който Ми е съдружник, заявява ГОСПОД на Войнствата. Порази пастира и овцете ще се разпръснат; и Аз ще обърна ръката Си върху малките.
8 И в цялата земя, заявява ГОСПОД, две части в нея ще се изтребят и ще изчезнат, а третата ще остане в нея.
9 И ще прекарам третата част през огън и ще ги пречистя, както се пречиства среброто, и ще ги изпитам, както се изпитва златото. Те ще призоват Името Ми и Аз ще им отговоря; ще кажа: Мой народ са! – и те ще кажат: ГОСПОД е наш Бог.
© 2016 ERF Medien