Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Bible, překlad 21. století

1 Znovu jsem zvedl oči a hle - jakýsi letící svitek!
2 "Co vidíš?" zeptal se mě anděl. "Vidím letící svitek, 20 loktů dlouhý a 10 loktů široký."
3 "To je kletba vypuštěná na celou zem," řekl mi. "Z jedné strany je napsáno: ‚Každý zloděj bude vyhlazen' a z druhé strany: ‚Každý křivopřísežník bude vyhlazen.'
4 Tu kletbu vypustím, praví Hospodin zástupů, a přijde na dům zloděje i na dům toho, kdo křivě přísahá mým jménem, a v tom domě zůstane, dokud nebude zničen - jak dřevo, tak i kámen!
5 Potom anděl mluvící se mnou přistoupil a řekl mi: "Pozvedni oči a podívej se, co se to objevuje."
6 "Co to je?" zeptal jsem se. "Koš na měření," odpověděl. "Takhle to vypadá s celou zemí."
7 Vtom se zvedlo olověné víko a hle - v tom koši seděla jakási žena!
8 "To je Ničemnost," řekl anděl. Zatlačil ji zpět do koše a jeho otvor zaklopil olověným víkem.
9 Potom jsem zvedl oči a hle - uviděl jsem, jak se objevují dvě ženy s větrem v křídlech! (Měly totiž křídla jako čápi.) Vzaly ten koš a zvedly ho mezi nebe a zemi.
10 "Kam ten koš nesou?" zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou.
11 "Do babylonské země," odpověděl. "Vystavějí mu tam dům, a až bude hotov, položí ho v něm na podstavec."
© 2016 ERF Medien