Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Bible, překlad 21. století

1 Zpívaný žalm pro předního zpěváka. Na strunné nástroje.
2 Smiluj se nad námi, Bože, požehnej nám, rozjasni nad námi svoji tvář! séla
3 Ať je tvá cesta na zemi známa, mezi všemi lidmi spása tvá!
4 Ať tě národy, Bože, slaví, ať tě oslavují všechny národy!
5 Ať všechny národy zpívají štěstím, že soudíš lidi poctivě, národy světa že spravuješ! séla
6 Ať tě národy, Bože, slaví, ať tě oslavují všechny národy!
7 Úrodu svou kéž nám země dává - Bůh, náš Bůh, kéž nám požehná!
8 Bůh kéž nám požehná, kéž ho ctí každý světa kraj!
© 2016 ERF Medien