Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Bible, překlad 21. století

1 Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův.
2 Opravdu, mocní, právem rozhodujete, soudíte lidi podle rovnosti?
3 Vždyť máte hanebností plné srdce, po celé zemi šíříte násilí!
4 Už odmalička se bídáci odcizili, od narození bloudí, kdo mluví lež.
5 Jako zlí hadi jsou jedu plní, jak hluchá zmije mají uši zacpané,
6 slova zaklínačů aby neslyšeli, hlas kouzelníků aby k nim nedoleh.
7 V ústech jim, Hospodine, rozbij zuby, tesáky těch lvů, Bože, vylámej!
8 Ať se rozplynou, ať zmizí jako vody, šípy, jež vystřelili, ať ztratí se!
9 Ať jsou jak slimák, co ve slizu se plazí, jak potracený plod, jenž slunce neviděl!
10 Než z jejich trní vzroste husté křoví, zaživa je smete prudká vichřice.
11 Poctivý pak se šťastně dočká pomsty, v krvi bídáka si nohy umyje.
12 A lidé řeknou: "Tak tedy poctiví dojdou odměny, tak tedy Bůh vskutku soudí zem!"
© 2016 ERF Medien