Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Bible, překlad 21. století

1 Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův, když utekl před Saulem do jeskyně.
2 Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se, vždyť jsi mým úkrytem! Do stínu tvých křídel schovám se, než zkáza pomine.
3 K Bohu, k Nejvyššímu zní mé volání, on se mnou dokoná své záměry!
4 Z nebe pošle, aby mě zachránil, mé pronásledovatele zastaví, séla svou lásku a věrnost Bůh pošle mi!
5 Jsem nucen bydlet mezi lvy, mezi lidožravými šelmami. Jejich zuby jsou šípy, oštěpy, ostrými meči jsou jejich jazyky.
6 Zvedni se, Bože, nad nebe, svou slávou přikryj celou zem!
7 Nástrahu mým krokům připravili, mou duši sklíčili. Jámu přede mnou vykopali, sami však do ní upadli. séla
8 Mé srdce je, Bože, připraveno, připraveno je zpívat a hrát.
9 Probuď se konečně, moje slávo, probuď se, loutno a citero, ať vzbudím ranní zář!
10 Chválit tě, Pane, chci mezi lidmi, chci ti hrát žalmy uprostřed národů:
11 Tvá láska sahá k samému nebi, tvá věrnost vzhůru k oblakům.
12 Zvedni se, Bože, nad nebe, svou slávou přikryj celou zem!
© 2016 ERF Medien