Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Bible, překlad 21. století

1 Žalm Davidův. Z celého srdce chválím tě, žalmy ti zpívám před mocnými.
2 Před tvým svatým chrámem klaním se a tvému jménu děkuji, že miluješ a že věrný jsi, žes i svou pověst převýšil tím, co jsi zaslíbil.
3 Vyslyšel jsi mě, když k tobě volal jsem - dodals mi odvahy!
4 Ať tě, Hospodine, všichni králové slaví, až uslyší, co jsi zaslíbil.
5 Ať opěvují cesty Hospodinovy: "Hospodinova sláva je největší!"
6 Ač je Hospodin tolik vyvýšený, ponížených přece všímá si a zdálky ví o nadutcích.
7 I když procházím soužením, život mi daruješ; napřáhneš ruku k mým sokům zuřivým, tvou pravicí budu zachráněn.
8 Hospodin dokoná se mnou své záměry; tvá láska, Hospodine, trvá navěky - neopouštěj prosím dílo rukou svých!
© 2016 ERF Medien