Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Bible, překlad 21. století

1 Poutní píseň. Tolik mě týrali už od dětství - jen řekni, Izraeli:
2 Tolik mě týrali už od dětství, nikdy mě ale nezmohli!
3 Přes moje záda oráči orali dlouhými brázdami.
4 Spravedlivý je však Hospodin - přesekal provazy lidí zlých!
5 Ať musí s hanbou táhnout pryč všichni, kdo k Sionu mají nenávist!
6 Ať jsou jak tráva na střechách, co dřív, než vzroste, usychá!
7 Ženci se jí ani nedotknou, vazači snopů ji do náruče nevezmou.
8 Ať je nepozdraví, kdo tudy jde: "Hospodin vám své požehnání dej! V Hospodinově jménu vám žehnáme!"
© 2016 ERF Medien