Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Bible, překlad 21. století

1 Žalm Davidův. Hospodin řekl mému Pánu: "Seď po mé pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím."
2 Mocné žezlo tvé Hospodin ze Sionu napřáhne: "Vládni uprostřed svých nepřátel!"
3 Tvůj lid se dobrovolně nabídne, až se tvá síla ukáže ve svaté nádheře. Jak rosa z lůna svítání sejdou se k tobě tvoji mladíci.
4 Hospodin přísahal a nebude litovat: "Jsi knězem navěky podle řádu Melchisedechova."
5 Pán bude po tvé pravici; až přijde jeho hněv, králové budou sraženi!
6 Až bude soudit národy, všude nakupí mrtvoly - srazí i hlavy velmocí!
7 Z potoka se cestou napije, a proto hlavu pozvedne.
© 2016 ERF Medien