Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Bible, překlad 21. století

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Hospodin je můj úkryt - proč mi říkáte: "Do hor svých, ptáčku, měl bys uletět!"
2 Pohleď, jak ničemové napínají luk, na tětivu kladou šípy své, z přítmí střílejí na upřímné!
3 Když samy základy bortí se, tehdy spravedlivý nic nezmůže!
4 Hospodin je v chrámu své svatosti, Hospodin trůní v nebesích! Očima prohlíží celý svět, lidské syny zkoumá pohledem!
5 Spravedlivé i ničemy zkoumá Hospodin, z duše nenávidí milovníky násilí!
6 Řeřavé uhlí a síru sešle na ničemy, z kalicha žhavého vichru budou pít!
7 Hospodin je spravedlivý, spravedlnost miluje, upřímní spatří jeho obličej!
© 2016 ERF Medien