Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Bible, překlad 21. století

1 Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedí.
2 Zákon Hospodinův je jeho radostí - o tomto Zákoně dnem i nocí přemýšlí.
3 Bude jako strom na břehu řeky vsazený, který své ovoce ve svůj čas přináší, kterému nikdy neuvadne listí - cokoli činí, se podaří!
4 Jinak se ale povede ničemným: budou jak pleva, již vítr unáší.
5 Ničemní na soudu neobstojí, stejně tak hříšní uprostřed poctivých.
6 Cestu poctivých dobře zná Hospodin, cesta ničemných se vniveč obrátí.
© 2016 ERF Medien